Aktuell information

AKTUELL INFORMATION

Måndagar: Veckans bokstav


Tisdagar: Tema rörelse och skogen

 

Onsdagar:  Åldersinriktade grupper

 

Torsdagar: Pyssel

 

Fredag: Önskad aktivitet ex: Bakning

 

 
I de åldersinriktade grupperna  finns tre små grupper.


Babblar gruppen 1-2 år. I denna grupp kommer det vara mycket sång och rytmik.


Fladdermusgruppen 3-4 år. Har jobbar vi efter bornholms modellen som går ut på att utveckla barnens språk utveckling på ett lekfullt sätt.


Pil gruppen blivande skobarn 5-6 åringar. I denna grupp arbetar de vidare med nästa steg i bornholms modellen som är mera förberedande inför skolstart. Tema rörelse

Där kommer barnen få utveckla sin rörelse förmåga med att ha gympa, yoga, massage mmIntresse aktivitet

Här har barnens egna intressen tagits tillvara. Det är barnen som betsämmer vad de vill veta mera om som tex havet, rymden eller olika djur.Veckans bokstav

Här kommer barnen att lära sig om alfabetet. Hur ser bokstäverna ut, hur låter bokstaven, vad hittar vi för saker på bokstaven, lär dig tecka bokstaven på teckenspråk. Ny bokstav varje vecka.Skogen

I skogen får barnen utveckla sin grovmotorik samt lära sig och växter, djur och dess kretslopp.